Skip to content Skip to footer

Xtrim VX مجهز به دستیار راننده حرفه‌ای هوش مصنوعی

در گذشته، کروزکنترل‌های متداول (CCS) به‌عنوان راهکاری برای رانندگانی مطرح بود که از رانندگی طولانی‌مدت و خسته‌کننده در جاده‌ها خسته شده بودند. این سیستم با قفل کردن سرعت خودرو در حد معینی، به‌رانندگان اجازه می‌داد بدون وارد آوردن ‌فشار روی پدال گاز، سرعت ثابتی را حفظ کنند. با این حال، این سیستم دارای محدودیت‌هایی بود؛ به‌طوری که در صورت کاهش سرعت خودرو جلویی، راننده مجبور به لغو کروزکنترل و ترمز کردن خودرو بود.

کروز تطبیقی با سرعت کامل (ACC)

با پیشرفت‌های فناوری، سیستم‌های کروزکنترل پیشرفته‌تری توسعه یافته‌اند. XTRIM VX یکی از مدل‌های جدید خودرو، به‌سیستم ACC مجهز شده است که قابلیت‌های فراتر از نسل قبلی را ارائه می‌دهد. این سیستم با استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند رادار موج میلی‌متری و دوربین‌ها، قادر است فاصله ایمن با خودرو جلویی را حفظ کند؛ حتی در شرایطی که خطوط جاده مشخص نیستند. ACC می‌تواند سرعت خودرو را در محدوده صفر تا 150 کیلومتر بر ساعت تنظیم و در پیچ‌ها به‌طور فعال سرعت را کاهش دهد که این امر به‌راننده اجازه می‌دهد تمرکز خود را بر کنترل فرمان و سایر عملکردهای ایمنی مانند AEB، LKA و LDW معطوف کند.

کروز یکپارچه (ICA)

همچنین این مدل به‌سیستم ICA مجهز است که در سرعت‌های کمتر از 150 کیلومتر بر ساعت، عملکرد یکپارچه کمک کروز را فعال می‌کند. این سیستم به‌خودرو اجازه می‌دهد در نزدیکی مرکز خط حرکت کند و حتی در منحنی‌ها، بدون نیازبه‌ فعالیت فیزیکی راننده، مسیر خود را حفظ کند.

به‌عنوان مثال در مسیرهای منحنی تا زمانی که شعاع انحنای خط حرکت زیاد نباشد و راننده به‌ طور فعال فرمان را نچرخاند یا چراغ راهنما را روشن نکند و دست‌های راننده از فرمان جدا نشود، ICA می‌تواند وسیله‌ نقلیه را با سرعت تعیین‌ شده توسط راننده حرکت دهد یا از وسیله‌ نقلیه پیش رو برای حفظ فاصله ایمن تعیین‌ شده پیروی کند.

درصورتی که در جاده علامت‌گذاری خطوط وجود نداشته باشد، این عملکرد غیرفعال می‌شود؛ صرف‌نظراز این‌که وسیله‌نقلیه در جلو خودرو وجود داشته باشد یا نه. این عملکرد می‌تواند پاهای راننده را هنگام رانندگی با سرعت بالا آزاد کند و منجربه‌ رفع خستگی پاهای راننده و بی‌نیازی ازوارد آوردن مرتب فشار روی پدال گازدررانندگی‌های طولانی‌مدت شود.

 

 

توسعه کروزکنترل هوشمند

XTRIM برای توسعه بیشتر محصولات و ایجاد تصویر بهتر از برند، راه‌حل یکپارچه‌سازی را در نظر گرفت و iACC کروز تطبیقی هوشمند را راه‌اندازی کرد. iACC در کنار TJA (دستیار ترافیک) قرار دارد.

در این سیستم هنگامی که مسیر آزاد است، خودرو به‌طور خودکار اطلاعات خودرو مورد نظر و خط جلو را شناسایی می‌کند و به‌طور خودکار آن را دنبال کرده و به‌ رانندگی در لاین ادامه می‌دهد.

وسیله‌ نقلیه می‌تواند به‌ طور خودکار خودرو مورد نظر را دنبال کند و به‌رانندگی با کروز تطبیقی در خط ادامه دهد. همچنین وسیله‌ نقلیه می‌تواند منحنی جلویی را به‌ دقت شناسایی کند، پس از ورود به‌ منحنی به‌ طورخودکار سرعت خود را کاهش دهد. سرعت تنظیم‌ شده راننده پس از خروج از منحنی این عملکرد می‌تواند باررانندگی را تا حد زیادی کاهش دهد، ایمنی خودرو را بهبود بخشد و رانندگی را آسان‌تر و ایمن‌تر کند.

با توسعه مداوم فناوری، عملکرد ACC در ابتدا برای کاهش اثرات خستگی بر راننده طراحی شد و با توسعه بیشتر رانندگی ایمن‌تر و راحت‌تری را برای رانندگان به‌ارمغان آورد. سیستم‌های پیشرفته کمک‌راننده هوشمند XTRIM VX به‌راحتی شرایط پیچیده جاده‌ای در شهرها را تسهیل می‌کنند و تجربه هوشمند کارآمدتر، قابل اعتمادتر و راحت‌تری را به‌ارمغان می‌آورند.