محصولات

اطلاعات تماس

slideef 1
DELAFKARCO
نمایندگی دل افکار

گزیده ای از افتخارات

b8fa9419 53e8 44f2 890d 26fc116b9c05
[ بخشی از ویترین افتخارات ]

نماینده برتر جایگزینی | 2022

[ بخشی از ویترین افتخارات ]

نماینده برتر فروش MVM | 2016

Eftekharat7
Eftekharat2
[ بخشی از ویترین افتخارات ]

رتبه برتر ماه چری | 1396

[ بخشی از ویترین افتخارات ]

رکورد فروش 100 خودرو | فوریه 2018

Eftekharat9
Eftekharat8
[ بخشی از ویترین افتخارات ]

رکورد فروش 100 خودرو | فوریه 2017

[ بخشی از ویترین افتخارات ]

رتبه اول فروش جنوب کشور 2019

Eftekharat11
Eftekharat5
[ بخشی از ویترین افتخارات ]

Certificate Of Excellence

[ بخشی از ویترین افتخارات ]

رکورد فروش 100 خودرو | فوریه 2018

Eftekharat4
Eftekharat1
[ بخشی از ویترین افتخارات ]

رتبه دوم جنوب | ژانویه 2021

fa_IRPersian