22
ژوئن

Chery عنوان “محبوب ترین برند چینی” در روسیه

عنوان “محبوب ترین برند چینی” برای پنجمین بار به Chery در روسیه   به تازگی، Chery عنوان “محبوب ترین برند چینی” را به دست آورد با مزیت مطلق در...

ادامه مطلب