09
ژوئن

کیفیت اعتماد به همراه می آورد: ارزیابی رضایت Tiggo 8 Pro

با توجه به نتایج نظرسنجی رضایت مشتری خودروی 2021 چین (وسایل نقلیه سوختی)  که اخیراً توسط شرکت مشاوره اطلاعات CATARC ، آموزشی ویبولیتین (مشاوره CATARC) منتشر شده است ،...

ادامه مطلب