24
نوامبر

 MVM X22 Pro محصول جدید چری در ایران

 MVM X22 Pro محصول جدید چری در ایران     طراحی خودروهای اقتصادی همیشه چالش برانگیز بوده است زیرا طراحان باید یک خودروی جذاب خلق کنند و در عین...

ادامه مطلب