29
اکتبر

EFORT اولین سهام چری در STAR Market

طی سالهای گذشته ، چری حدود 150،000 شغل ارائه داده است. شرکتهای در حال ظهور در صنایع مانند رباتیک صنعتی ، هواپیمایی عمومی ، انرژی جدید ، تجهیزات کشاورزی...

ادامه مطلب