21
نوامبر

انقلاب فناوری، 6 پروژه بزرگ صنعتی چری

با تلاش برای آینده ، 6 پروژه بزرگ صنعتی چری به زودی اجرا می شوند   دور جدیدی از انقلاب فناوری که توسط اینترنت، داده های بزرگ، رایانش ابری،...

ادامه مطلب