22
آگوست

تاریخچه ای مختصر از برند چری (بخش دوم)

در تاریخ 10 ژانویه 2017 ، در جزیره چیلو، جزیره ای زیبا در جنوب شیلی ، چری کنفرانسی دیدنی را برای Tiggo 2 در یک کشتی برگزار کرد ،...

ادامه مطلب