09
نوامبر

برخی از ویژگی های تیگو 7 جدید

برخی از ویژگی های تیگو 7 جدید   بدنه هیدرودینامیکی H.D.S طراحی بدنه پویا و اسپورت که بیانگر سیالیت بوده و از عناصر طبیعی مانند آب ریشه گرفته است....

ادامه مطلب