13
اکتبر

چری وارد بازار قزاقستان می شود

چری با ASTANA MOTORS مشارکت کرده است و قرار است وارد بازار قزاقستان شود   چری با ASTANA MOTORS ، فروشنده مشهور خودرو در قزاقستان وارد همکاری شده است...

ادامه مطلب