همه روزه بجز روزهای تعطیل 8 صبح الی 8 شب
شیراز، امیرکبیر، نبش یقطین

Header DLR 2