06
سپتامبر

بیشترین حجم صادرات چری در نیم سال اول

بیشترین حجم صادرات چری در نیم سال اول   به تازگی، چری داده های فروش خود را برای نیمه اول سال منتشر کرد. در ماه ژوئن، چری 73،098 وسیله...

ادامه مطلب