02
ژوئن

Arrizo 6 Pro رتبه اول کیفیت جهانی

Arrizo 6 Pro در ارزیابی رضایت خودروهای چینی در رتبه اول قرار می گیرد Arrizo 6 Pro ایستاده است و از تحسین مقامات عالی برخوردار است، و نشان دهنده...

ادامه مطلب