12
ژانویه

OMODA 5 نسل جدید خودروهای مفهومی و پر طرفدار

OMODA 5 نسل جدید خودروهای مفهومی و پر طرفدار   در ماه نوامبر، چری OMODA 5 را عرضه کرد، اولین مدل از نسل جدید خودروهای مفهومی، ART IN MOTION،...

ادامه مطلب