13
جولای

داستانهای کاربران چری|TIGGO8 در دوره همه گیری کرونا

بسیاری از افراد اهمیت داشتن یک ماشین شخصی را در دوره پاندمی درک کرده اند. بدون اتومبیل ، تهیه مایحتاج زندگی یا حتی بیرون رفتن دشوار خواهد بود. TIGGO8...

ادامه مطلب