09
اکتبر

مجموعه خدمات دل افکار

مجموعه خدمات دل افکار   صافکاری ماشین سعی می کند تا با رفع کردن ناهمواری های روی سطح خودرو و استفاده از ابزارهای خاص و مشکلاتی که در ظاهر ماشین...

ادامه مطلب