19
دسامبر

فروش چری در نوامبر یک ‘مختصات’ تاریخی جدید ایجاد کرد

فروش چری در نوامبر یک ‘مختصات’ تاریخی جدید ایجاد کرد   اخیرا گروه چری آخرین اطلاعات فروش را منتشر کرده است. در نوامبر سال جاری، چری به موفقیت بزرگ...

ادامه مطلب