20
فوریه

صادرات مجدد چری از 20000 واحد در ژانویه

صادرات مجدد چری از 20000 واحد در ژانویه   در شیلی چری در ژانویه با فروش 2969 دستگاه در بین تمام برندهای خودرو در رتبه دوم قرار گرفت که...

ادامه مطلب