• تلفن: 07138325000
  • ايميل: info@delafkarco.com
  • ساعات کاري: 08:00-20:00

تیگو7 اسپورت

تیگو۷ جدید مجهز به پدال برقی، تجربه بی نظیر راحتی و زیبایی متفاوت نسبت به نسخه های پیشین… آغاز فروش در نمایندگی دل افکار…