فونیکس ‌اف‌ایکس با 8 بلندگوی سونی، نیاز سرنشینان را در زمینه صدا به لحاظ کمی و کیفی به خوبی اقناع می‌کند.