• تلفن: 07138325000
  • ايميل: info@delafkarco.com
  • ساعات کاري: 08:00-20:00

تماس با ما

با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس شعبه جهرم

تلفن:7154375221
آدرس:جهرم، ابتداي اسد زاده، بلوار رهبري
ساعات کاری:صبح ها 08:00 – 12:30  | عصرها  15:00 – 18:00
ساعات کاری:پنجشنبه: 08:00 – 14:00

اطلاعات تماس شعبه فرهنگشهر

تلفن:7136328328 – 09175032006
آدرس:شیراز، فرهنگشهر، بعد از سجادیه اول
ساعات کاری:شنبه تا چهارشنبه: 08:30 – 21:30
ساعات کاری:پنجشنبه: 08:30 – 20:30

اطلاعات تماس شعبه مرکزی

تلفن:۰۷۱۳۸۴۲۲۱۹۷ – ۰۷۱۳۸۳۲۵۰۰۰
آدرس:شیراز، امیرکبیر، نبش خیابان یقطین
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 08:00 – 20:00
ساعات کاری: پنجشنبه: 08:00 – 16:00