13
آگوست

تست های فنی X55 در ایران آغاز گردید…

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیران خودرو، بنا به اعلام واحد فنی مهندسی، ام وی ام ایکس۵۵ جهت انجام آزمایش‌های فنی و کیفیت در اختیار موسسات بازرسی کیفیت و...

ادامه مطلب