30
نوامبر

چری و توسعه انرژی های جدید

چری و توسعه انرژی های جدید

در مورد انرژی هیدروژن، پروژه سوخت رسانی سلول سوختی و فناوری کلیدی، چری به دستاوردهای بزرگی دست یافت.

چری به عنوان یک پیشگام صرفه جویی در انرژی و وسایل نقلیه دارای انرژی های جدید چین ، نسل چهارم خودروهای سلول سوختی را با موفقیت تولید کرده است.

بر این اساس ، تیم پروژه ARRIZO 5 را توسعه داده اند. هیدروژناسیون فقط 3 دقیقه طول می کشد در حالی که مقاومت تا 700 کیلومتر است.

چری توانایی های اصلی فنی فن آوری یکپارچه سازی وسایل نقلیه مسافری سلول سوختی را فرا گرفته است، توسعه استراتژی مدیریت انرژی و خودرو سلول سوختی و تحقیق و توسعه ی این استراتژی…

در صورت خرابی سیستم ، می توان از ظرفیت ترمز پشتیبان مکانیکی برای تحقق کاهش سرعت خودرو استفاده کرد ، که به طور قابل توجهی بهتر از استاندارد ملی است.

سیستم هدایت به سیم، دارای سرعت پاسخگویی سریع و زمان اجرای کوتاه است، که می تواند نیازهای رانندگی اتوماتیک سطح بالا را برآورده کند. نمونه اولیه توسعه و تأیید نصب سیستم هدایت به سیم نیز تکمیل شده است. در آینده ، این سیستم بیشتر بهبود یافته و به بازار ارائه خواهند شد. هدف چری توسعه روند صنعت الکترونیک خودرو خواهد بود.