11
نوامبر

چری در لیست “20 شرکت برتر چینی با بهترین تصویر جهانی”

باز هم چری در لیست “20 شرکت برتر چینی با بهترین تصویر جهانی”

 

در اجلاس 2020 درباره تصویر جهانی شرکتهای چینی، که به میزبانی اداره انتشارات زبانهای خارجی چین (CFLPA) برگزار شد، چری به دلیل سالها نتایج خود در ساخت برندهای خارج از کشور، در فهرست “20 شرکت برتر چینی با بهترین تصویر جهانی” (نسخه “کمربند و جاده”) همراه با شرکت هایی مانند Huawei ، Lenovo و Alibaba  جز 10 شرکت برتر قرار گرفت.

این پنجمین بار است که چری این افتخار را کسب می کند و چری در صنعت خودرو در جایگاه اول قرار می گیرد.