Skip to content Skip to footer

نقش ایمنی خودرو در نجات زندگی سرنشینان

 

با توجه به اخبار و اتفاقات سال های اخیر و سوالاتی که در مورد ایمنی واقعی خودروهای ایرانی مطرح شده است، نیاز به آمارهای جدید و مستند در شرایط طبیعی برای سنجش صحیح ایمنی خودروها احساس می شود.

نقش سیستم های ایمنی در پیشگیری از صدمات و تلفات انسانی

استفاده از ایربگ در خودروها در کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای موثر بوده است.

طبق آمار منتشر شده، استفاده از ایربگ در هنگام تصادف با سرعت بیش از 64 کیلومتر در ساعت، میزان مرگ و میر را حدود 14 درصد کاهش می دهد.

در برخی تحلیل ها، برای تصادفات با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت، میزان مرگ و میر حدود 30 درصد کاهش یافته است. همچنین استفاده از ایربگ در هنگام تصادف با سرعت بیش از 64 کیلومتر در ساعت میزان آسیب های سر و صورت را تا 65 درصد کاهش می دهد و میزان آسیب به قفسه سینه را تا 50 درصد کاهش می دهد.

همچنین، استفاده از ایربگ در کنار کمربند ایمنی سرنشینان، میزان کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات را بهبود می‌بخشد. به طور کلی، استفاده از ایربگ و کمربند ایمنی در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای بسیار مؤثر است.

سیستم های ایمنی فعال و غیر فعال در خودروها

سیستم‌های ایمنی فعال و غیرفعال در خودروها می‌توانند به شرح زیر باشند:

۱- سیستم‌های ایمنی فعال: این سیستم‌ها به صورت خودکار در هنگام وقوع خطر، عملیاتی را انجام می‌دهند. برخی از سیستم‌های ایمنی فعال عبارتند از:

  • سیستم ترمز‌های ضد قفل (ABS): این سیستم هنگامی که راننده در حال ترمز زدن است، ترمز‌های چرخ‌های خودرو را ضد قفل می‌کند تا خودرو در مسیر خود باقی بماند و از از دست دادن کنترل خارج نشود.
  • سیستم کنترل پایداری الکترونیک (ESP): این سیستم در هنگامی که خودرو در حال گردش (چرخش) است، از از دست دادن کنترل خودرو جلوگیری می‌کند و با کنترل فشار بر روی ترمز‌ها و کنترل سرعت خودرو، خودرو را در مسیر خود حفظ می‌کند.
  • سیستم کنترل ترافیک (TCS): این سیستم در هنگامی که چرخ‌های خودرو در حال لغزش هستند، ترمز‌های چرخ‌های مربوطه را کنترل می‌کند تا خودرو در مسیر خود باقی بماند و به سمت لغزش نرود.
  • سیستم هشدار تصادف پیش‌رونده (FCW): این سیستم با استفاده از دوربین‌های نصب شده در خودرو، خطرات و تصادفات پیش روی خودرو را شناسایی کرده و به راننده هشدار می‌دهد.
  • سیستم هشدار خروج از مسیر (LDW): این سیستم با استفاده از دوربین‌های نصب شده در خودرو، خطوط جاده را شناسایی می‌کند و در صورت خروج از مسیر، به راننده هشدار می‌دهد.

۲- سیستم‌های ایمنی غیرفعال عبارتند از:

  • ایربگ: این سیستم هنگامی که در حین تصادف برخورد خودرو به شدت باشد، برای محافظت از سرنشینان خودرو به صورت خودکار فعال می‌شود.
  • کمک فرمان الکتریکی: این سیستم با کنترل فشار هیدرولیکی فرمان، تلاش راننده برای چرخش فرمان را کاهش داده و در صورتی که باید، فشاری بیشتری به فرمان می‌دهد.
  • کنترل سرعت ثابت (Cruise control): این سیستم به راننده اجازه می‌دهد که در سرعت ثابت خودرو حرکت کند و نیازی به گاز دادن ندارد.
  • کمک پارکینگ: این سیستم با کنترل فرمان و سرعت خودرو، به راننده کمک می‌کند تا خودرو را به راحتی در مسیر پارک کند.

بعضی از این سیستم‌ها به صورت جداگانه در خودروها نصب شده و برخی از آن‌ها هم در بسته‌های ایمنی خودرو قرار دارند. استفاده از هر دو نوع سیستم ایمنی فعال و غیرفعال می‌تواند به پیشگیری از تصادفات و کاهش خطرات در جاده‌ها کمک کند.

 

مهمترین سیستم های ایمنی در خودروها

موثرترین سیستم‌های ایمنی در خودروها که به کاهش خطرات تصادفات و کاهش مرگ و میر در جاده‌ها کمک می‌کنند، به شرح زیر هستند:

سیستم‌های کنترل پایداری خودرو (ESP): این سیستم به کاهش خطر انحراف خودرو از مسیر در سرعت بالا و کنترل شدت لغزش خودرو در رانندگی در شرایط ناهموار کمک می‌کند.
سیستم کنترل فاصله ایمن (ACC): این سیستم به کاهش خطر تصادفات با خودروهای دیگر که ممکن است در فاصله نزدیکی از خودروی راننده قرار داشته باشند کمک می‌کند. با استفاده از سنسورهای قرار گرفته در قسمت جلویی خودرو، این سیستم فاصله خودروها را محاسبه می‌کند و در صورت لزوم فرمان و ترمز را کنترل می‌کند.
سیستم تشخیص تصادف و جلوگیری از برخورد (FCW و AEB): این سیستم با استفاده از سنسورها و دوربین‌های قرار گرفته در قسمت جلویی خودرو، فاصله خودروی راننده را با خودروهای دیگر محاسبه می‌کند و در صورت خطر برخورد، به صورت خودکار ترمز خودرو را فشار می‌دهد.
سیستم کنترل فشار تایر (TPMS): این سیستم به کاهش خطر تصادفات ناشی از تایرهای نامناسب و ناپایدار کمک می‌کند. با استفاده از سنسورهای قرار گرفته در تایرهای خودرو، این سیستم فشار تایرها را مانیتورینگ می‌کند و در صورت کاهش فشار تایرها، به راننده هشدار می‌دهد.

Leave a comment

0.0/5