30
جولای

عنوان چهار شرکت برتر Chery Winning CEGI برای چهارمین بار

در اجلاس سال CEGI 2019 که توسط دفتر اطلاعات شورای امور خارجه ، SASAC و ACFIC هدایت می شد ، به میزبانی اداره انتشارات زبانهای خارجی چین ، و توسط چینی Report Press ، چری در سال 2019 شرکت چهارم برتر CEGI درج شد و در ده مکان اول به همراه HUAWEI ، Lenovo و Alibaba در بین سایرین جای گرفت. این عنوان به تلاشهای مستمر چری برای ارتقاء استراتژی توسعه بین المللی خود ، ارتقاء کیفیت محصول و رقابت جهانی بازار با ساختن سیستم تحقیق و توسعه جهانی ، تولید و مدیریت کیفیت و همچنین ساماندهی تعدادی از فعالیتهای مؤثر در بومی سازی برند ، نسبت داده شده است. این مساله به چری کمک می کند تا تصویر و تأثیرگذاری نام تجاری خارج از کشور خود را بهبود بخشد.

مدیریت کیفیت جهانی، کیفیت جهانی را ایجاد می کند

در سال های اخیر ، چری به بهبود و بهینه سازی سیستم توسعه محصول مثبت و پردازش با استانداردهای بین المللی می پردازد ، بنابراین کیفیت محصولات چری و حفظ استراتژی توسعه بین المللی چری را حفظ می کند. از نظر توسعه محصول ، چری الگوی توسعه محصول ماتریس متشکل از مراکز مدیریت توسعه محصول و مراکز فنی را با همکاری ایجاد کرده و بدین ترتیب سیستم تحقیق و توسعه V شکل و فرآیند توسعه خودرو را تشکیل داده است.  در تولید محصول ، چری اولین در میان برند های خودروسازی چینی است که CPS (سیستم تولید چری) را با استاندارد جهانی یکنواخت تنظیم کرده است ، بنابراین به طور موثری کیفیت محصولات جدید را تضمین می کند.