13
ژانویه

بیش از 100000 واحد فروش ماهانه چری

بیش از 100000 واحد فروش ماهانه چری

گروه چری اخیراً نتایج فروش خود را در ماه نوامبر منتشر کرده است و گزارش می دهد که فروش 101 هزار و 900 واحد ، ماهانه 15.9 درصد رشد و سالانه 36.4 درصد افزایش داشته و از نظر فروش و رشد ماهانه در سال های اخیر رکورد بالایی را ثبت کرده است.

چری فروش 64 هزار و 574 واحد را گزارش داد که ماهانه 18.3 درصد رشد و سالانه 52 درصد رشد داشت و رشد شش ماهه متوالی را در یک ماه و یک ماه ثبت کرد. چری به رشد فروش سال و ماه دست یافت و همچنین در رکود کلی بازار رکورد فروش ماهانه را نشان داد و نتایج خود را در تحول استراتژیک نشان داد: تسریع در بروزرسانی محصول، تقویت کانال های نوآورانه، بهبود تجربه نام تجاری، افزایش قابل توجه رقابت اصلی و استفاده از فرصت پیشگیرانه در بازار با تغییر سریع.

چری با قدرت گرفتن از سیستم ، به سرعت در حال ارتقا up محصول بوده و به نتایج قابل توجهی دست یافته است.

گذشته از محصولات و کانال ها، فروش بی سابقه چری می تواند به دلیل ارتقا تجربه برند باشد. چری براساس بینش خود در مورد گروه های جدید مصرفی و فرم های بازاریابی، “ارتباط مجازی” بین برند ها و مشتریان را بیشتر تقویت کرده است. 2020 یک سال چالش برانگیز و همچنین یک سال موفقیت در تحول استراتژیک برای چری بود. تحت فشار دوگانه رکود اقتصادی و رکود بازار، چری به موفقیت در محصولات، کانال ها و برند های تجاری دست یافته است.