Skip to content Skip to footer

این خودرو هوا را تمیز می کند

این خودرو هوا را تمیز می کند

 

دانشجویان دانشگاه تکنولوژی آیندهوون در هلند ماشین الکتریکی ساخته‌اند که نه‌تنها آلودگی برای محیط زیست ندارد، بلکه هنگام حرکت دی‌اکسید کربن را جذب کرده و هوا را تصفیه می‌کند.

این ماشین که نامش زم (Zem) است، نتیجه پروژه‌ای تحقیقاتی ۳۵ دانشجوی دانشگاه آیندهوون است. هدف این پروژه ساخت ماشین با حداقل آلودگی محیط زیست است.

 

بسیاری از قسمت های خودرو با چاپگر سه بعدی ساخته می شوند تا در مصرف مواد اولیه صرفه جویی شود. تمامی قطعات پلاستیکی مواد بازیافتی هستند و خودرو به گونه ای ساخته شده است که پس از پایان عمر آن می توان قطعات مختلف را با انرژی کم بازیافت و مجددا استفاده کرد.

در فناوری جدید معرفی شده در این پروژه، خودرو هنگام حرکت، دی اکسید کربن موجود در هوا را تمیز و ذخیره می کند. با دی اکسید کربن ذخیره شده در این روش می توان سوخت، مصالح ساختمانی و کودهای شیمیایی جدید تولید کرد.

 

خودروی ساخته شده در این پروژه می تواند سالانه دو کیلوگرم دی اکسید کربن صرفه جویی کند. اگرچه این رقم چندان چشمگیر نیست، اما دانشجویان می گویند با سرمایه گذاری در این سیستم می توان کارایی آن را افزایش داد و در صورت استفاده از این فناوری در حجم زیاد توسط خودروسازان، مقدار قابل توجهی دی اکسید کربن از هوا تصفیه می شود.

 

 

 

Leave a comment

0.0/5