23
مارس

دل افکار، نمایندگی برتر فروش چری

👑 کسب نشان افتخار نماینده برتر فروش چری 👑
💣نمایندگی دل افکار بار دیگر با کسب بالاترین میزان رکورد فروش به مقام برترین نماینده فروش چری در ماه دست یافت که متن این تقدیر نامه رو مشاهده می فرمائید. 💣